Xem tất cả 3 kết quả

Ổ cắm đa năng kết hợp – Công suất tối đa 2200W, Max 10A, 250V

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 10 ổ LiOA

Ổ cắm đa năng kết hợp – Công suất tối đa 2200W, Max 10A, 250V

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA

Ổ cắm đa năng kết hợp – Công suất tối đa 2200W, Max 10A, 250V

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 6 ổ LiOA